mobilTEL Pojištkění

Pojištění mobilních telefonů

Platí pro fyzické osoby:

Doporučujeme pojištění "TOP"

V ČEM SPOČÍVÁ SLUŽBA POJIŠTĚNÍ MOBILNÍHO TELEFONU?

Pojištění mobilního telefonu se vztahuje na jeho neúmyslné poškození, odcizení a zneužití v případě odcizení. Zákazník si toto pojištění může sjednat při koupi výrobku přímo u prodejce. Pojištění mobilního telefonu lze sjednat na 12 nebo 24 měsíců ve variantě pojištění STANDARD nebo TOP. V případě pojistné události má zákazník nárok na opravu přístroje v servisu či nový výrobek.

CO ZAPLATÍ POJIŠŤOVNA A CO PLATÍ ZÁKAZNÍK?

Pojistné plnění je zákazníkovi hrazeno do výše časové ceny výrobku. Pojišťovna uhradí náklady na opravu výrobku (včetně náhradních součástek) a jeho doručení ze servisu zpět k zákazníkovi. V případě nového výrobku pojišťovna uhradí náklady na nový přístroj a jeho doručení zákazníkovi. Zákazník hradí náklady na dopravu poškozeného přístroje do servisu a nízkou spoluúčast při převzetí výrobku, a to ve výši 10% z pojistného plnění.

PÉČE O MOBILNÍ PŘÍSTROJ - VE DVOU VARIANTÁCH

 • STANDARD
  • Náhodné poškození - může být způsobené pádem, vniknutím kapaliny do el.částí, mechanickým poškozením během přepravy zákazníkovi a vniknutím cizích předmětů do výrobku. Základní varianta STANDARD nekryje poškození displeje a jeho dotykové vrstvy
  • Odcizení - ztráta výrobku v důsledku loupeže nebo krádeže vloupáním (do motorového vozidla)
  • Zneužití mobilního telefonu - Pojišťovna hradí náklady vzniklé v době po odcizení, související s hovory a staženými daty, včetně nákladů na blokaci SIM karty, do limitu 3 500Kč
  • Varianta STANDARD lze sjednat na 12 měsíců.
 • TOP 1 rok
  • Zákazník má nárok na všechny 3 druhy pojištění tak, jako ve variantě STANDARD. V případě náhodného poškození se navíc pojištění vztahuje na poškození displeje a dotykové vrstvy mobilního telefonu
  • Varianta TOP 1 rok lze sjednat na 12 měsíců
 • TOP 2 roky
  • Zákazník má nárok na všechny 3 druhy pojištění tak, jako ve variantě STANDARD. V případě náhodného poškození se navíc pojištění vztahuje na poškození displeje a dotykové vrstvy mobilního telefonu
  • Varianta TOP 2 roky lze sjednat na 24 měsíců